สินค้าของเรา

เครื่องบรรจุแนวนอน
เครื่องบรรจุแนวตั้ง
เครื่องพันพาเลท
เครื่องดูดสูญญากาศ

เครื่องขึ้นรูปกล่อง
เครื่องปิดกล่อง

เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องแพ็คอัตโนมัติ
เครื่องอบฟิล์มหด
เครื่องแอลบาร์

เครื่องปิดฉลาก
เครื่องรีดปากถุง
เครื่องแพ็คด้วยมือ

เครื่องอื่นๆ
สายรัดกล่อง
เหล็กพืด
ฟิล์ม

กิ๊ปรัดสาย

เทปกาว
 
 
 
Visitors: 27,863